Bli Medlem

Før du kan søke om innvielse i Hermetic Order of the Golden Dawn må du først gjennomføre vår aspirantopplæring. Formålet med aspirantprogrammet er å gi deg et innblikk i hva moderne okkultisme er slik at du basert på egen erfaring kan vurdere om du er ment for å vandre på den okkulte vei eller ikke. Aspirantprogrammet gir også oss muligheten til å oppdage useriøse søkere til vår Orden. 

Aspiranter får leksjoner med praktiske og teoretiske okkulte øvelser. I alt er det 12 leksjoner som hver gir en introduksjon i ulike okkulte emner. For å få en ny øvelse må du sende inn en kort oppsummering av erfaringer gjort i foregående øvelse. Alle aspiranter blir tildelt en læremester som veileder deg gjennom hele studentperioden. Når du har gjennomført alle øvelsene kan du søke om å bli initiert i vår Orden.

Å være aspirant i Golden Dawn Norge koster ingenting, men vi har begrenset kapasitet til å veilede aspiranter. I 2017 har vi kapasitet til å lære opp inntil syv aspiranter. Vi forbeholder oss derfor retten til å avslutte opplæringen av aspiranter som ikke følger opp.