Informasjon

Mennesket har til alle tider undret seg over tilværelsen og meningen med livet. De fleste dysser seg selv i søvn og fortrenger undringen og den iboende uroen alle mennesker bærer i seg fra barnsben. Men det finnes også noen få som ikke klarer å gi slipp på opplevelsen av at bak den synlige verden finnes det en større verden av mysterier og magi. De hører mysteriets stemme hviske til dem i musikk, poesi, ensomheten eller i stillheten. De er som fremmede i verden. Få blir kallet, men blant disse blir mange valgt. Vi er blant disse. Vi er de åndelige rebellene som ikke aksepterer samfunnets, kirkens eller filosofiens begrensning. Vi søker verdens dypere mysterier, og å lære å mestre dem. Vi er okkultister.

Sodalitas Rosae Crucis er et okkult selskap for dem som ønsker å lære og praktisere vestlig meditasjon, teurgi og kabbalah. Vi viderefører det initiatoriske systemet til The Hermetic Order of the Golden Dawn slik vi selv har blitt initiert i Ordenen, og våre læremestre før oss, helt tilbake til Ordenens grunnleggelse i Viktoriatidens London i 1888.

Sodalitas Rosae Crucis ble grunnlagt i Oslo høsten 2002 og åpnet offisielt i 2003. I tillegg til å videreføre tradisjonen etter The Hermetic Order of the Golden Dawn, er vi forvaltere av mange andre okkulte og mystiske impulser fra 1600-tallet og frem til vår tid. Blant våre forgjengere finner vi rosenkreutzerne, gnostikerne, alkymistene og martinsmen. I dag har vi aktive medlemmer i Norge, Sverige, England, Island, Hellas, Spania, Sør-Afrika og USA.